Çevre Politikamız

ESLA MÜHENDİSLİK;

 

 

• Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar 

 

• Çevre, sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefler.

 

• Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir